Määrdeainete analüüsid

KAS TEADSITE, ET …

  • määrdeainete saastumine on kiirenenud kulumise ja seetõttu komponendi tõrkumise põhjuseks kuni 80%-l juhtudest;
  • kasutatava õli või määrdeaine regulaarne analüüs (nt. laboris, visuaalne vaatlus, jm.) on ilmselt kõige kuluefektiivsem viis rikete ja tõrgete ennetamiseks.

Seadmetes kasutuses oleva määrdeaine regulaarne kontrollimine kas laboris või siis ka ettevõttes kohapeal toob majanduslikku kasu. Taoliste süstemaatiliste analüüside korraldamisega saadakse põhjalik pilt nii määrdeaine kui ka kogu süsteemi hetkeolukorrast. Analüüsitulemuste alusel saab õigeaegselt planeerida ja rakendada sobivaid ennetavaid meetmeid ning sellega vältida seadmete purunemisi. Määrdeaineid regulaarselt analüüsides ning erinevate näitajate muutusi pikemaajaliselt jälgides on võimalik üles leida probleemkohad ning panna paika tegevuskava. Esmase analüüsi tulemustest saadakse alginfo, et iga järgneva analüüsi tulemuste alusel juba teha otsuseid.

Noria Co. on välja töötanud koolitusprogrammid, milles esitatakse seadmete tehnilise seisukorra jälgimiseks tehtavate õlianalüüside põhialused kergesti arusaadaval viisil.

Õpetatakse kõike alates õigest õliproovivõtmisest kuni hästitoimiva ja tõhusa määrdeaineanalüüside kava koostamiseni:

  • millist infot saab määrdeaineanalüüsitulemustest
  • õlianalüüsi liigid ja kategooriad
  • õlianalüüsi kasutusvaldkonnad
  • kuidas saada andmeküllaseid õliproove
  • kuhu täpselt paigutada proovivõtukohad
  • milliseid proovivõtuvahendeid kasutada ja milliseid mitte
  • ja palju muud asjakohast

Detailne info Noria Co. määrdeaineanalüüside koolituse kohta peagi siin. Taaskohtumiseni!