Tööstusseadmete määrimine (baaskursus)

Järgmised Noria Co. praktilised treeningud “MASINATE ÕLITAMINE JA  MÄÄRIMINE I” Tallinnas

 • 28.-30. märts 2023.a. (eesti keeles)

 • 11.-13. aprill 2023.a. (vene keeles)


Kursus annab baasteadmised tööstusmäärdeainetest, masinate määrimisest, määrdeaineproovide võtmisest ja analüüsidest, määrdeainete saastumisega seonduvatest riskidest ja probleemidest, määrdeainete ladustamise ja käitlemisega seonduvast. Kursus loob ettevõttes aluse masinate määrimise ja õlianalüüsi arendusprogrammi juurutamiseks.

Koolituse teemad:

 • Määrimise/õlitamise mõju masinate töökindlusele
 • Hooldusstrateegiad – proaktiivne, ennustav, ennetav, reaktiivne/avariiremont
 • Triboloogia— hõõrdumine, määrimine ja kulumine
 • Määrdeainete koostis—baasõlid, manused
 • Määrdeainete füüsikalised ja keemilised omadused
 • Määrdeainete põhialused, plastsed määrded
 • Määrdeainete omaduste kahjustumine, rike
 • Õlitamise meetodid määrdeõlidega
 • Määrimise meetodid plastsete määretega
 • Määrdeaine valik
  – Veerelaagrid
  – Elektrimootorid
  – Liuglaagrid
  – Hüdraulikasüsteemid
  – Auru- ja gaasiturbiinid
  – Kompressorid
  – Reduktorid
  – Autod ja mobiilsed seadmed
  – Toiduainetööstuse seadmed
 • Saastumine
 • Saastumise kontroll
 • Õli analüüside põhialused
 • Määrdeainete ladustamine ja käitlemine
 • Masinate kaasajastamine
 • Igapäevane masinate ülevaatus ja hooldus

Kestvus – 3 päeva (3 x 8h)Noria Co. koolitus masinate lubrication
Jaotusmaterjal – A4 formaadis raamat, 437 lk.

Koolituse programm on koostatud vastavuses International Council for Machinery Lubrication (ICML)* Level I MLA (Machine Lubricant Analyst, ISO 18436-4, I) ja Level I MLT (Machinery Lubrication Technician) atesteerimis-eksamile pääsemiseks nõutud teadmistekogumiga ning aitab valmistuda eelpool nimetatud atesteerimiseksamiteks. Antud eksamid hetkel vene ja inglise keeles, lähiajal ka eesti keeles.
*ICML on rahvusvaheline organisatsioon, mis oma muude tegevuste hulgas pakub seadmete määrimisega seotud protsesside ning tegevuste eest vastutavatele spetsialistidele võimalust tõendada oma tööalase kompetentsuse taset, andes seeläbi ettevõtte juhtkonnale kindluse, et määrimise valdkond on ettevõttes korraldatud korrektselt ja vastavuses parimate praktikatega.
Lisainfo https://icmlonline.com/