Tööstusseadmete määrimine (baaskursus)

Kursus annab baasteadmised tööstusmäärdeainetest, masinate määrimisest, määrdeaineproovide võtmisest ja analüüsidest, määrdeainete saastumisega seonduvatest riskidest ja probleemidest, määrdeainete ladustamise ja käitlemisega seonduvast. Kursus loob ettevõttes aluse masinate määrimise ja õlianalüüsi arendusprogrammi juurutamiseks.